Transport Volume Statistics
    May-2011
Date Day Ridership Counts
May.1  Sun  1,377,448
May.2  Mon  1,382,467
May.3  Tue  1,505,041
May.4  Wed  1,541,977
May.5  Thu  1,565,542
May.6  Fri  1,726,725
May.7  Sat  1,468,300
May.8  Sun  1,178,328
May.9  Mon  1,489,396
May.10  Tue  1,487,898
May.11  Wed  1,500,547
May.12  Thu  1,507,969
May.13  Fri  1,704,226
May.14  Sat  1,480,861
May.15  Sun  1,317,155
May.16  Mon  1,495,956
May.17  Tue  1,533,949
May.18  Wed  1,552,826
May.19  Thu  1,567,747
May.20  Fri  1,772,312
May.21  Sat  1,634,114
May.22  Sun  1,345,555
May.23  Mon  1,505,566
May.24  Tue  1,512,452
May.25  Wed  1,528,356
May.26  Thu  1,533,646
May.27  Fri  1,642,571
May.28  Sat  1,408,626
May.29  Sun  1,362,859
May.30  Mon  1,497,313
May.31  Tue  1,525,608
     
Monthly Total Ridership 46,653,336
Average Daily Transport Ridership in May 1,504,946
Note: Unit=trips