Transport Volume Statistics
    May-2012
Date Day Ridership Counts
May.1  Tue  1,486,960
May.2  Wed  1,627,454
May.3  Thu  1,654,144
May.4  Fri  1,809,577
May.5  Sat  1,642,354
May.6  Sun  1,406,266
May.7  Mon  1,604,415
May.8  Tue  1,620,082
May.9  Wed  1,641,728
May.10  Thu  1,674,056
May.11  Fri  1,864,522
May.12  Sat  1,586,243
May.13  Sun  1,296,843
May.14  Mon  1,600,279
May.15  Tue  1,613,020
May.16  Wed  1,625,987
May.17  Thu  1,640,160
May.18  Fri  1,850,259
May.19  Sat  1,776,374
May.20  Sun  1,350,402
May.21  Mon  1,607,749
May.22  Tue  1,614,705
May.23  Wed  1,627,598
May.24  Thu  1,628,875
May.25  Fri  1,805,300
May.26  Sat  1,658,194
May.27  Sun  1,362,150
May.28  Mon  1,608,516
May.29  Tue  1,607,092
May.30  Wed  1,620,717
May.31  Thu  1,619,108
     
Monthly Total Ridership 50,131,129
Average Daily Transport Ridership in May 1,617,133
Note: Unit=trips