Transport Volume Statistics
    May-2013
Date Day Ridership Counts
May.1  Wed  1,542,570
May.2  Thu  1,736,729
May.3  Fri  1,921,329
May.4  Sat  1,718,315
May.5  Sun  1,477,625
May.6  Mon  1,699,393
May.7  Tue  1,727,532
May.8  Wed  1,745,401
May.9  Thu  1,753,729
May.10  Fri  1,951,616
May.11  Sat  1,439,148
May.12  Sun  1,251,448
May.13  Mon  1,694,800
May.14  Tue  1,716,667
May.15  Wed  1,738,913
May.16  Thu  1,747,779
May.17  Fri  1,971,584
May.18  Sat  1,838,883
May.19  Sun  1,548,904
May.20  Mon  1,692,513
May.21  Tue  1,709,148
May.22  Wed  1,733,163
May.23  Thu  1,737,894
May.24  Fri  1,921,806
May.25  Sat  1,814,023
May.26  Sun  1,490,586
May.27  Mon  1,696,613
May.28  Tue  1,714,040
May.29  Wed  1,716,393
May.30  Thu  1,723,742
May.31  Fri  1,886,169
     
Monthly Total Ridership 53,058,455
Average Daily Transport Ridership in May 1,711,563
Note: Unit=trips