Transport Volume Statistics
    November-2013
Date Day Ridership Counts
Nov.1  Fri  1,955,794
Nov.2  Sat  1,716,683
Nov.3  Sun  1,413,823
Nov.4  Mon  1,753,261
Nov.5  Tue  1,774,441
Nov.6  Wed  1,796,457
Nov.7  Thu  1,826,078
Nov.8  Fri  2,027,799
Nov.9  Sat  1,866,954
Nov.10  Sun  1,561,963
Nov.11  Mon  1,802,327
Nov.12  Tue  1,811,535
Nov.13  Wed  1,847,928
Nov.14  Thu  1,842,816
Nov.15  Fri  2,018,627
Nov.16  Sat  1,790,101
Nov.17  Sun  1,570,522
Nov.18  Mon  1,803,591
Nov.19  Tue  1,805,778
Nov.20  Wed  1,828,585
Nov.21  Thu  1,829,037
Nov.22  Fri  2,035,386
Nov.23  Sat  1,854,196
Nov.24  Sun  1,824,027
Nov.25  Mon  1,917,363
Nov.26  Tue  1,942,574
Nov.27  Wed  1,954,670
Nov.28  Thu  1,950,784
Nov.29  Fri  2,166,779
Nov.30  Sat  2,157,719
     
Monthly Total Ridership 55,447,598
Average Daily Transport Ridership in Nov. 1,848,253
Note: Unit=trips