Transport Volume Statistics
    May-2014
Date Day Ridership Counts
May.1  Thu  1,706,058
May.2  Fri  2,048,081
May.3  Sat  1,805,226
May.4  Sun  1,549,907
May.5  Mon  1,888,458
May.6  Tue  1,904,663
May.7  Wed  1,895,466
May.8  Thu  1,907,463
May.9  Fri  2,113,132
May.10  Sat  1,728,020
May.11  Sun  1,489,619
May.12  Mon  1,812,876
May.13  Tue  1,853,713
May.14  Wed  1,876,525
May.15  Thu  1,877,045
May.16  Fri  2,142,400
May.17  Sat  1,955,018
May.18  Sun  1,668,591
May.19  Mon  1,823,064
May.20  Tue  1,846,441
May.21  Wed  1,817,701
May.22  Thu  1,785,337
May.23  Fri  1,977,445
May.24  Sat  1,801,026
May.25  Sun  1,558,540
May.26  Mon  1,789,637
May.27  Tue  1,794,048
May.28  Wed  1,813,853
May.29  Thu  1,802,309
May.30  Fri  2,000,370
May.31  Sat  1,639,812
     
Monthly Total Ridership 56,671,844
Average Daily Transport Ridership in May 1,828,124
    Note: Unit=trips