Transport Volume Statistics
    May-2015
Date Day Ridership Counts
May.1  Fri  2,017,620
May.2  Sat  1,985,334
May.3  Sun  1,708,675
May.4  Mon  2,021,378
May.5  Tue  2,036,682
May.6  Wed  2,022,455
May.7  Thu  2,032,029
May.8  Fri  2,224,602
May.9  Sat  1,850,816
May.10  Sun  1,514,055
May.11  Mon  1,936,196
May.12  Tue  1,979,123
May.13  Wed  1,991,817
May.14  Thu  2,000,535
May.15  Fri  2,247,198
May.16  Sat  1,997,653
May.17  Sun  1,716,639
May.18  Mon  1,930,446
May.19  Tue  1,965,127
May.20  Wed  1,990,712
May.21  Thu  2,021,880
May.22  Fri  2,201,210
May.23  Sat  1,979,735
May.24  Sun  1,635,157
May.25  Mon  2,005,654
May.26  Tue  1,986,520
May.27  Wed  2,006,424
May.28  Thu  2,011,965
May.29  Fri  2,183,427
May.30  Sat  1,941,473
May.31  Sun  1,619,120
     
Monthly Total Ridership 60,761,657
Average Daily Transport Ridership in May 1,960,053
    Note: Unit=trips