Transport Volume Statistics
    May-2016
Date Day Ridership Counts
May.1  Sun  1,755,057
May.2  Mon  1,807,596
May.3  Tue  2,077,283
May.4  Wed  2,112,583
May.5  Thu  2,135,616
May.6  Fri  2,370,926
May.7  Sat  1,953,575
May.8  Sun  1,580,602
May.9  Mon  2,001,262
May.10  Tue  2,043,710
May.11  Wed  2,085,198
May.12  Thu  2,087,353
May.13  Fri  2,363,597
May.14  Sat  2,060,206
May.15  Sun  1,770,290
May.16  Mon  2,055,738
May.17  Tue  2,045,270
May.18  Wed  2,073,546
May.19  Thu  2,083,057
May.20  Fri  2,312,253
May.21  Sat  2,046,123
May.22  Sun  1,722,405
May.23  Mon  2,019,488
May.24  Tue  2,036,762
May.25  Wed  2,064,867
May.26  Thu  2,062,843
May.27  Fri  2,245,752
May.28  Sat  1,992,370
May.29  Sun  1,641,869
May.30  Mon  1,987,501
May.31  Tue  2,046,651
     
Monthly Total Ridership 62,641,349
Average Daily Transport Ridership in May 2,020,689
    Note: Unit=trips