Transport Volume Statistics
    May-2017
Date Day Ridership Counts
May.1  Mon  1,766,625
May.2  Tue  2,080,021
May.3  Wed  2,142,978
May.4  Thu  2,152,861
May.5  Fri  2,352,448
May.6  Sat  1,987,107
May.7  Sun  1,748,511
May.8  Mon  2,055,848
May.9  Tue  2,088,439
May.10  Wed  2,116,379
May.11  Thu  2,123,612
May.12  Fri  2,337,986
May.13  Sat  1,916,565
May.14  Sun  1,599,230
May.15  Mon  2,035,593
May.16  Tue  2,091,091
May.17  Wed  2,112,900
May.18  Thu  2,118,449
May.19  Fri  2,405,959
May.20  Sat  2,092,918
May.21  Sun  1,794,732
May.22  Mon  2,056,233
May.23  Tue  2,072,407
May.24  Wed  2,096,124
May.25  Thu  2,118,569
May.26  Fri  2,283,022
May.27  Sat  1,766,044
May.28  Sun  1,704,830
May.29  Mon  1,658,125
May.30  Tue  1,358,680
May.31  Wed  2,097,111
     
Monthly Total Ridership 62,331,397
Average Daily Transport Ridership in May 2,010,690
    Note: Unit=trips