Transport Volume Statistics
    June-2017
Date Day Ridership Counts
Jun.1  Thu  2,108,733
Jun.2  Fri  2,065,402
Jun.3  Sat  1,961,183
Jun.4  Sun  1,509,777
Jun.5  Mon  2,038,718
Jun.6  Tue  2,077,458
Jun.7  Wed  2,099,442
Jun.8  Thu  2,097,434
Jun.9  Fri  2,290,857
Jun.10  Sat  2,028,284
Jun.11  Sun  1,666,129
Jun.12  Mon  2,031,091
Jun.13  Tue  2,068,320
Jun.14  Wed  2,052,846
Jun.15  Thu  2,151,131
Jun.16  Fri  2,275,052
Jun.17  Sat  1,745,484
Jun.18  Sun  1,504,619
Jun.19  Mon  2,045,553
Jun.20  Tue  2,067,290
Jun.21  Wed  2,115,676
Jun.22  Thu  2,142,092
Jun.23  Fri  2,301,901
Jun.24  Sat  1,943,189
Jun.25  Sun  1,665,792
Jun.26  Mon  2,014,810
Jun.27  Tue  2,053,167
Jun.28  Wed  2,072,841
Jun.29  Thu  2,089,302
Jun.30  Fri  2,316,429
     
Monthly Total Ridership 60,600,002
Average Daily Transport Ridership in Jun. 2,020,000
    Note: Unit=trips