Transport Volume Statistics
    May-2018
Date Day Ridership Counts
May.1  Tue  1,830,443
May.2  Wed  2,149,852
May.3  Thu  2,173,771
May.4  Fri  2,401,476
May.5  Sat  2,050,466
May.6  Sun  1,751,591
May.7  Mon  2,122,472
May.8  Tue  2,147,879
May.9  Wed  2,181,976
May.10  Thu  2,205,698
May.11  Fri  2,400,041
May.12  Sat  1,939,125
May.13  Sun  1,614,869
May.14  Mon  2,089,882
May.15  Tue  2,122,561
May.16  Wed  2,137,588
May.17  Thu  2,150,279
May.18  Fri  2,393,201
May.19  Sat  2,028,726
May.20  Sun  1,759,232
May.21  Mon  2,091,554
May.22  Tue  2,131,468
May.23  Wed  2,132,584
May.24  Thu  2,173,502
May.25  Fri  2,376,873
May.26  Sat  2,136,526
May.27  Sun  1,765,091
May.28  Mon  2,114,586
May.29  Tue  2,119,968
May.30  Wed  2,135,388
May.31  Thu  2,150,649
Monthly Total Ridership 64,979,317
Average Daily Transport Ridership in May 2,096,107
    Note: Unit=trips