Transport Volume Statistics
    May-2019
Date Day Ridership Counts
May.1  Wed  1,853,602
May.2  Thu  2,322,312
May.3  Fri  2,535,932
May.4  Sat  2,088,661
May.5  Sun  1,821,025
May.6  Mon  2,228,204
May.7  Tue  2,237,322
May.8  Wed  2,254,609
May.9  Thu  2,283,830
May.10  Fri  2,483,610
May.11  Sat  1,986,173
May.12  Sun  1,662,626
May.13  Mon  2,161,724
May.14  Tue  2,197,050
May.15  Wed  2,237,950
May.16  Thu  2,239,652
May.17  Fri  2,461,059
May.18  Sat  2,109,137
May.19  Sun  1,824,522
May.20  Mon  2,112,820
May.21  Tue  2,209,551
May.22  Wed  2,226,022
May.23  Thu  2,241,168
May.24  Fri  2,446,566
May.25  Sat  2,126,695
May.26  Sun  1,751,235
May.27  Mon  2,135,073
May.28  Tue  2,178,640
May.29  Wed  2,276,928
May.30  Thu  2,294,240
May.31  Fri  2,482,914
Monthly Total Ridership 67,470,852
Average Daily Transport Ridership in May. 2,176,479
    Note: Unit=trips