Transport Volume Statistics
    May-2020
Date Day Ridership Counts
May.1  Fri  1,452,132
May.2  Sat  1,240,663
May.3  Sun  1,078,426
May.4  Mon  1,787,247
May.5  Tue  1,838,393
May.6  Wed  1,865,369
May.7  Thu  1,876,648
May.8  Fri  2,042,650
May.9  Sat  1,367,408
May.10  Sun  1,086,291
May.11  Mon  1,830,260
May.12  Tue  1,859,597
May.13  Wed  1,916,915
May.14  Thu  1,908,693
May.15  Fri  2,100,221
May.16  Sat  1,421,929
May.17  Sun  1,207,244
May.18  Mon  1,839,176
May.19  Tue  1,890,073
May.20  Wed  1,957,849
May.21  Thu  1,945,985
May.22  Fri  2,062,207
May.23  Sat  1,419,585
May.24  Sun  1,316,526
May.25  Mon  1,899,805
May.26  Tue  1,925,792
May.27  Wed  1,981,150
May.28  Thu  1,960,490
May.29  Fri  2,138,843
May.30  Sat  1,610,380
May.31  Sun  1,345,544
Monthly Total Ridership 53,173,491
Average Daily Transport Ridership in May. 1,715,274
    Note: Unit=trips