Transport Volume Statistics
    May-2021
Date Day Ridership Counts
May.1  Sat  1,721,735
May.2  Sun  1,468,779
May.3  Mon  1,992,418
May.4  Tue  2,043,347
May.5  Wed  2,073,740
May.6  Thu  2,095,347
May.7  Fri  2,276,040
May.8  Sat  1,597,161
May.9  Sun  1,312,578
May.10  Mon  2,007,972
May.11  Tue  2,019,135
May.12  Wed  1,891,934
May.13  Thu  1,751,033
May.14  Fri  1,737,951
May.15  Sat  588,685
May.16  Sun  320,294
May.17  Mon  837,421
May.18  Tue  643,420
May.19  Wed  598,072
May.20  Thu  568,930
May.21  Fri  555,302
May.22  Sat  202,367
May.23  Sun  152,420
May.24  Mon  513,333
May.25  Tue  497,708
May.26  Wed  488,398
May.27  Thu  480,646
May.28  Fri  492,928
May.29  Sat  202,824
May.30  Sun  149,936
May.31  Mon  511,889
Monthly Total Ridership 33,793,743
Average Daily Transport Ridership in May. 1,090,121
    Note: Unit=trips