Transport Volume Statistics
    May-2022
Date Day Ridership Counts
May.1  Sun  763,100
May.2  Mon  953,925
May.3  Tue  1,368,409
May.4  Wed  1,364,908
May.5  Thu  1,321,451
May.6  Fri  1,365,336
May.7  Sat  843,847
May.8  Sun  651,676
May.9  Mon  1,174,247
May.10  Tue  1,196,447
May.11  Wed  1,205,045
May.12  Thu  1,194,148
May.13  Fri  1,247,363
May.14  Sat  754,205
May.15  Sun  629,066
May.16  Mon  1,146,358
May.17  Tue  1,153,048
May.18  Wed  1,173,673
May.19  Thu  1,155,033
May.20  Fri  1,243,470
May.21  Sat  840,461
May.22  Sun  661,207
May.23  Mon  1,131,277
May.24  Tue  1,161,519
May.25  Wed  1,177,437
May.26  Thu  1,187,854
May.27  Fri  1,277,760
May.28  Sat  888,888
May.29  Sun  759,145
May.30  Mon  1,209,812
May.31  Tue  1,242,013
Monthly Total Ridership 33,442,128
Average Daily Transport Ridership in May. 1,078,778
    Note: Unit=trips