Transport Volume Statistics
    May-2023
Date Day Ridership Counts
May.1  Mon  1,636,575
May.2  Tue  2,073,009
May.3  Wed  2,115,944
May.4  Thu  2,134,354
May.5  Fri  2,295,530
May.6  Sat  1,815,619
May.7  Sun  1,387,511
May.8  Mon  2,020,296
May.9  Tue  2,082,285
May.10  Wed  2,117,410
May.11  Thu  2,128,706
May.12  Fri  2,304,155
May.13  Sat  1,659,583
May.14  Sun  1,385,422
May.15  Mon  2,009,958
May.16  Tue  2,060,572
May.17  Wed  2,080,355
May.18  Thu  2,098,389
May.19  Fri  2,285,127
May.20  Sat  1,794,400
May.21  Sun  1,528,584
May.22  Mon  2,022,062
May.23  Tue  1,980,822
May.24  Wed  2,046,246
May.25  Thu  2,043,912
May.26  Fri  2,207,620
May.27  Sat  1,797,204
May.28  Sun  1,441,174
May.29  Mon  1,955,135
May.30  Tue  2,022,702
May.31  Wed  1,979,630
Monthly Total Ridership 60,510,291
Average Daily Transport Ridership in May. 1,951,945
    Note: Unit=trips