Transport Volume Statistics
    June-2023
Date Day Ridership Counts
Jun.1  Thu  2,031,673
Jun.2  Fri  2,198,413
Jun.3  Sat  1,676,624
Jun.4  Sun  1,318,584
Jun.5  Mon  1,940,470
Jun.6  Tue  1,994,582
Jun.7  Wed  2,001,247
Jun.8  Thu  2,012,483
Jun.9  Fri  2,162,292
Jun.10  Sat  1,683,938
Jun.11  Sun  1,376,169
Jun.12  Mon  1,932,948
Jun.13  Tue  1,995,095
Jun.14  Wed  2,045,434
Jun.15  Thu  2,044,647
Jun.16  Fri  2,117,225
Jun.17  Sat  1,953,359
Jun.18  Sun  1,384,960
Jun.19  Mon  1,915,452
Jun.20  Tue  1,974,660
Jun.21  Wed  2,038,308
Jun.22  Thu  1,174,526
Jun.23  Fri  1,329,754
Jun.24  Sat  1,421,177
Jun.25  Sun  1,248,404
Jun.26  Mon  1,881,823
Jun.27  Tue  1,949,355
Jun.28  Wed  1,978,034
Jun.29  Thu  2,013,353
Jun.30  Fri  2,192,205
Monthly Total Ridership 54,987,194
Average Daily Transport Ridership in Jun. 1,832,906
    Note: Unit=trips