Transport Volume Statistics
    May-1996
Date Day Ridership Counts
May.1  Wed  42,742
May.2  Thu  36,867
May.3  Fri  39,117
May.4  Sat  43,875
May.5  Sun  36,424
May.6  Mon  38,561
May.7  Tue  37,282
May.8  Wed  39,180
May.9  Thu  38,554
May.10  Fri  39,169
May.11  Sat  42,254
May.12  Sun  47,772
May.13  Mon  37,580
May.14  Tue  37,942
May.15  Wed  37,724
May.16  Thu  40,029
May.17  Fri  40,618
May.18  Sat  47,264
May.19  Sun  61,044
May.20  Mon  49,848
May.21  Tue  30,244
May.22  Wed  36,183
May.23  Thu  33,858
May.24  Fri  34,568
May.25  Sat  37,439
May.26  Sun  37,524
May.27  Mon  34,066
May.28  Tue  32,415
May.29  Wed  34,878
May.30  Thu  35,561
May.31  Fri  35,817
     
Monthly Total Ridership 1,216,399
Average Daily Transport Ridership in May 39,239
Note: Unit=trips