Transport Volume Statistics
    May-1997
Date Day Ridership Counts
May.1  Thu  87,753
May.2  Fri  80,413
May.3  Sat  101,419
May.4  Sun  106,453
May.5  Mon  81,759
May.6  Tue  78,786
May.7  Wed  77,602
May.8  Thu  77,037
May.9  Fri  83,087
May.10  Sat  100,035
May.11  Sun  98,643
May.12  Mon  76,340
May.13  Tue  79,648
May.14  Wed  88,090
May.15  Thu  80,347
May.16  Fri  82,972
May.17  Sat  94,783
May.18  Sun  107,999
May.19  Mon  78,308
May.20  Tue  82,286
May.21  Wed  82,862
May.22  Thu  78,630
May.23  Fri  85,710
May.24  Sat  107,842
May.25  Sun  117,404
May.26  Mon  83,909
May.27  Tue  84,549
May.28  Wed  86,731
May.29  Thu  79,780
May.30  Fri  84,819
May.31  Sat  105,934
     
Monthly Total Ridership 2,741,930
Average Daily Transport Ridership in May 88,449
Note: Unit=trips