Transport Volume Statistics
    May-1998
Date Day Ridership Counts
May.1  Fri  156,749
May.2  Sat  188,601
May.3  Sun  126,924
May.4  Mon  159,504
May.5  Tue  159,220
May.6  Wed  160,804
May.7  Thu  157,843
May.8  Fri  176,138
May.9  Sat  159,030
May.10  Sun  123,009
May.11  Mon  157,401
May.12  Tue  154,424
May.13  Wed  159,533
May.14  Thu  161,093
May.15  Fri  162,746
May.16  Sat  190,365
May.17  Sun  140,397
May.18  Mon  159,496
May.19  Tue  161,888
May.20  Wed  162,905
May.21  Thu  156,121
May.22  Fri  174,797
May.23  Sat  182,607
May.24  Sun  150,960
May.25  Mon  156,027
May.26  Tue  154,890
May.27  Wed  158,272
May.28  Thu  156,560
May.29  Fri  171,626
May.30  Sat  132,844
May.31  Sun  160,416
     
Monthly Total Ridership 4,933,190
Average Daily Transport Ridership in May 159,135
Note: Unit=trips