Transport Volume Statistics
    May-1999
Date Day Ridership Counts
May.1  Sat  325,523
May.2  Sun  288,913
May.3  Mon  312,352
May.4  Tue  311,408
May.5  Wed  308,553
May.6  Thu  321,586
May.7  Fri  354,987
May.8  Sat  314,474
May.9  Sun  217,277
May.10  Mon  322,793
May.11  Tue  318,767
May.12  Wed  326,085
May.13  Thu  323,533
May.14  Fri  323,869
May.15  Sat  376,037
May.16  Sun  314,489
May.17  Mon  319,471
May.18  Tue  315,621
May.19  Wed  309,626
May.20  Thu  312,821
May.21  Fri  350,013
May.22  Sat  349,440
May.23  Sun  290,530
May.24  Mon  315,368
May.25  Tue  308,322
May.26  Wed  312,908
May.27  Thu  306,168
May.28  Fri  337,376
May.29  Sat  367,801
May.30  Sun  272,959
May.31  Mon  313,235
     
Monthly Total Ridership 9,842,305
Average Daily Transport Ridership in May 317,494
 Note: Unit=trips