Transport Volume Statistics
    June-2000
Date Day Ridership Counts
Jun.1  Thu  676,215
Jun.2  Fri  708,167
Jun.3  Sat  774,190
Jun.4  Sun  565,207
Jun.5  Mon  696,785
Jun.6  Tue  481,656
Jun.7  Wed  707,187
Jun.8  Thu  697,831
Jun.9  Fri  760,779
Jun.10  Sat  684,024
Jun.11  Sun  485,217
Jun.12  Mon  685,112
Jun.13  Tue  706,465
Jun.14  Wed  698,986
Jun.15  Thu  685,971
Jun.16  Fri  707,901
Jun.17  Sat  766,616
Jun.18  Sun  543,364
Jun.19  Mon  686,210
Jun.20  Tue  697,578
Jun.21  Wed  700,274
Jun.22  Thu  703,738
Jun.23  Fri  773,936
Jun.24  Sat  668,911
Jun.25  Sun  568,535
Jun.26  Mon  690,241
Jun.27  Tue  668,016
Jun.28  Wed  693,410
Jun.29  Thu  706,043
Jun.30  Fri  758,993
     
Monthly Total Ridership 20,347,558
Average Daily Transport Ridership in Jun. 678,252
Note: Unit=trips