Transport Volume Statistics
    May-2001
Date Day Ridership Counts
May.1 Tue 798,191
May.2 Wed 882,931
May.3 Thu 868,218
May.4 Fri 956,165
May.5 Sat 896,848
May.6 Sun 753,343
May.7 Mon 869,256
May.8 Tue 862,920
May.9 Wed 886,216
May.10 Thu 915,304
May.11 Fri 1,002,495
May.12 Sat 861,125
May.13 Sun 717,010
May.14 Mon 871,281
May.15 Tue 884,316
May.16 Wed 914,566
May.17 Thu 880,276
May.18 Fri 966,707
May.19 Sat 914,794
May.20 Sun 720,911
May.21 Mon 862,436
May.22 Tue 840,631
May.23 Wed 888,997
May.24 Thu 874,908
May.25 Fri 968,618
May.26 Sat 941,193
May.27 Sun 759,447
May.28 Mon 878,650
May.29 Tue 879,379
May.30 Wed 879,817
May.31 Thu 872,755
     
Monthly Total Ridership 27,069,704
Average Daily Transport Ridership in May 873,216
 Note: Unit=trips