Transport Volume Statistics
    May-2002
Date Day Ridership Counts
May.1 Wed 820,695
May.2 Thu 874,962
May.3 Fri 959,196
May.4 Sat 862,380
May.5 Sun 734,253
May.6 Mon 873,146
May.7 Tue 878,624
May.8 Wed 891,182
May.9 Thu 911,311
May.10 Fri 1,008,369
May.11 Sat 839,602
May.12 Sun 709,786
May.13 Mon 877,222
May.14 Tue 882,595
May.15 Wed 828,017
May.16 Thu 880,776
May.17 Fri 969,093
May.18 Sat 955,641
May.19 Sun 776,732
May.20 Mon 877,001
May.21 Tue 876,780
May.22 Wed 896,399
May.23 Thu 871,462
May.24 Fri 955,032
May.25 Sat 874,699
May.26 Sun 731,858
May.27 Mon 858,900
May.28 Tue 865,898
May.29 Wed 879,800
May.30 Thu 869,654
May.31 Fri 928,888
     
Monthly Total Ridership 27,019,953
Average Daily Transport Ridership in May 871,611
 Note: Unit=trips