Transport Volume Statistics
    November-2002
Date Day Ridership Counts
Nov.1 Fri 1,027,518
Nov.2 Sat 965,706
Nov.3 Sun 794,701
Nov.4 Mon 931,343
Nov.5 Tue 924,194
Nov.6 Wed 946,799
Nov.7 Thu 974,777
Nov.8 Fri 1,069,847
Nov.9 Sat 1,019,811
Nov.10 Sun 903,115
Nov.11 Mon 974,672
Nov.12 Tue 979,806
Nov.13 Wed 958,144
Nov.14 Thu 954,327
Nov.15 Fri 1,049,495
Nov.16 Sat 939,584
Nov.17 Sun 812,055
Nov.18 Mon 960,809
Nov.19 Tue 948,370
Nov.20 Wed 957,197
Nov.21 Thu 923,647
Nov.22 Fri 1,060,714
Nov.23 Sat 998,624
Nov.24 Sun 798,252
Nov.25 Mon 945,057
Nov.26 Tue 948,685
Nov.27 Wed 949,150
Nov.28 Thu 954,251
Nov.29 Fri 1,067,860
Nov.30 Sat 986,373
90/10/31    597,472
Monthly Total Ridership 28,724,883
Average Daily Transport Ridership in Nov. 957,496
Note: Unit=trips