Transport Volume Statistics
    May-2003
Date Day Ridership Counts
May.1  Thu  632,545
May.2  Fri  794,575
May.3  Sat  540,798
May.4  Sun  403,194
May.5  Mon  700,911
May.6  Tue  689,919
May.7  Wed  699,145
May.8  Thu  689,685
May.9  Fri  733,202
May.10  Sat  413,864
May.11  Sun  297,953
May.12  Mon  655,880
May.13  Tue  660,313
May.14  Wed  661,726
May.15  Thu  654,705
May.16  Fri  689,372
May.17  Sat  420,764
May.18  Sun  314,982
May.19  Mon  634,787
May.20  Tue  640,219
May.21  Wed  645,685
May.22  Thu  637,623
May.23  Fri  682,360
May.24  Sat  454,981
May.25  Sun  348,818
May.26  Mon  656,552
May.27  Tue  663,209
May.28  Wed  678,691
May.29  Thu  678,476
May.30  Fri  733,645
May.31  Sat  538,451
   Sun   
Monthly Total Ridership 18,647,030
Average Daily Transport Ridership in May 601,517
 Note: Unit=trips