Transport Volume Statistics
    November-2003
Date Day Ridership Counts
Nov.1  Sat  929,575
Nov.2  Sun  723,449
Nov.3  Mon  906,638
Nov.4  Tue  922,322
Nov.5  Wed  943,525
Nov.6  Thu  963,588
Nov.7  Fri  1,037,782
Nov.8  Sat  956,345
Nov.9  Sun  778,922
Nov.10  Mon  947,840
Nov.11  Tue  952,583
Nov.12  Wed  953,392
Nov.13  Thu  963,710
Nov.14  Fri  1,092,234
Nov.15  Sat  1,041,972
Nov.16  Sun  796,139
Nov.17  Mon  970,385
Nov.18  Tue  951,844
Nov.19  Wed  956,024
Nov.20  Thu  961,502
Nov.21  Fri  1,048,144
Nov.22  Sat  940,227
Nov.23  Sun  816,661
Nov.24  Mon  945,941
Nov.25  Tue  939,279
Nov.26  Wed  973,106
Nov.27  Thu  965,553
Nov.28  Fri  1,059,277
Nov.29  Sat  944,104
Nov.30  Sun  807,439
     
Monthly Total Ridership 28,189,502
Average Daily Transport Ridership in Nov. 939,650
 Note: Unit=trips