Transport Volume Statistics
    May-2004
Date Day Ridership Counts
May.1  Sat  977,630
May.2  Sun  811,304
May.3  Mon  949,047
May.4  Tue  944,191
May.5  Wed  981,772
May.6  Thu  982,555
May.7  Fri  1,095,359
May.8  Sat  911,785
May.9  Sun  720,094
May.10  Mon  954,070
May.11  Tue  957,746
May.12  Wed  960,909
May.13  Thu  950,812
May.14  Fri  1,051,697
May.15  Sat  992,834
May.16  Sun  817,604
May.17  Mon  936,393
May.18  Tue  942,620
May.19  Wed  958,714
May.20  Thu  989,114
May.21  Fri  1,072,509
May.22  Sat  905,668
May.23  Sun  808,508
May.24  Mon  944,277
May.25  Tue  949,664
May.26  Wed  954,574
May.27  Thu  947,604
May.28  Fri  1,040,995
May.29  Sat  930,221
May.30  Sun  742,840
May.31  Mon  939,218
     
Monthly Total Ridership 29,122,328
Average Daily Transport Ridership in May 939,430
 Note: Unit=trips