Transport Volume Statistics
    June-2006
Date Day Ridership Counts
Jun.1  Thu  1,077,904
Jun.2  Fri  1,175,648
Jun.3  Sat  1,066,646
Jun.4  Sun  793,241
Jun.5  Mon  1,056,536
Jun.6  Tue  1,073,818
Jun.7  Wed  1,107,911
Jun.8  Thu  1,090,112
Jun.9  Fri  1,196,354
Jun.10  Sat  1,001,958
Jun.11  Sun  896,703
Jun.12  Mon  1,052,905
Jun.13  Tue  1,067,882
Jun.14  Wed  1,084,361
Jun.15  Thu  1,079,237
Jun.16  Fri  1,170,047
Jun.17  Sat  1,035,545
Jun.18  Sun  844,082
Jun.19  Mon  1,024,178
Jun.20  Tue  1,042,151
Jun.21  Wed  1,072,441
Jun.22  Thu  1,050,627
Jun.23  Fri  1,167,953
Jun.24  Sat  999,564
Jun.25  Sun  811,473
Jun.26  Mon  1,048,488
Jun.27  Tue  1,036,409
Jun.28  Wed  1,080,904
Jun.29  Thu  1,069,233
Jun.30  Fri  1,219,005
Monthly Total Ridership 31,493,316
Average Daily Transport Ridership in Jun. 1,049,777
 Note: Unit=trips