Transport Volume Statistics
    May-2007
Date Day Ridership Counts
May.1  Tue  1,042,259
May.2  Wed  1,143,318
May.3  Thu  1,156,308
May.4  Fri  1,272,880
May.5  Sat  1,081,174
May.6  Sun  975,898
May.7  Mon  1,147,009
May.8  Tue  1,145,176
May.9  Wed  1,164,454
May.10  Thu  1,166,079
May.11  Fri  1,288,306
May.12  Sat  1,138,491
May.13  Sun  869,947
May.14  Mon  1,116,763
May.15  Tue  1,129,293
May.16  Wed  1,146,783
May.17  Thu  1,145,160
May.18  Fri  1,263,990
May.19  Sat  1,193,956
May.20  Sun  919,951
May.21  Mon  1,114,831
May.22  Tue  1,130,777
May.23  Wed  1,135,338
May.24  Thu  1,156,746
May.25  Fri  1,277,892
May.26  Sat  1,130,021
May.27  Sun  983,316
May.28  Mon  1,105,280
May.29  Tue  1,122,818
May.30  Wed  1,133,884
May.31  Thu  1,126,862
     
Monthly Total Ridership 34,924,960
Average Daily Transport Ridership in May 1,126,612
Note: Unit=trips