Transport Volume Statistics
    May-2008
Date Day Ridership Counts
May.1  Thu  1,136,497
May.2  Fri  1,336,775
May.3  Sat  1,231,993
May.4  Sun  1,039,676
May.5  Mon  1,219,893
May.6  Tue  1,237,690
May.7  Wed  1,253,103
May.8  Thu  1,275,147
May.9  Fri  1,387,411
May.10  Sat  1,157,812
May.11  Sun  992,186
May.12  Mon  1,239,290
May.13  Tue  1,239,561
May.14  Wed  1,256,584
May.15  Thu  1,263,821
May.16  Fri  1,397,209
May.17  Sat  1,342,858
May.18  Sun  1,124,473
May.19  Mon  1,201,523
May.20  Tue  1,231,292
May.21  Wed  1,234,819
May.22  Thu  1,231,392
May.23  Fri  1,367,354
May.24  Sat  1,207,365
May.25  Sun  1,014,609
May.26  Mon  1,204,293
May.27  Tue  1,216,411
May.28  Wed  1,254,938
May.29  Thu  1,244,338
May.30  Fri  1,346,915
May.31  Sat  1,209,008
     
Monthly Total Ridership 38,096,236
Average Daily Transport Ridership in May 1,228,911
Note: Unit=trips