Transport Volume Statistics
    May-2009
Date Day Ridership Counts
May.1  Fri  1,285,886
May.2  Sat  1,202,193
May.3  Sun  997,032
May.4  Mon  1,227,633
May.5  Tue  1,272,763
May.6  Wed  1,282,056
May.7  Thu  1,288,214
May.8  Fri  1,415,752
May.9  Sat  1,193,617
May.10  Sun  942,184
May.11  Mon  1,227,902
May.12  Tue  1,248,698
May.13  Wed  1,268,546
May.14  Thu  1,284,679
May.15  Fri  1,422,886
May.16  Sat  1,354,385
May.17  Sun  1,180,995
May.18  Mon  1,237,142
May.19  Tue  1,239,525
May.20  Wed  1,253,380
May.21  Thu  1,255,890
May.22  Fri  1,411,504
May.23  Sat  1,206,059
May.24  Sun  1,002,514
May.25  Mon  1,241,471
May.26  Tue  1,267,605
May.27  Wed  1,380,779
May.28  Thu  901,502
May.29  Fri  1,152,400
May.30  Sat  1,143,489
May.31  Sun  965,057
     
Monthly Total Ridership 37,753,738
Average Daily Transport Ridership in May 1,217,863
Note: Unit=trips