Transport Volume Statistics
    May-2010
Date Day Ridership Counts
May.1  Sat  1,404,681
May.2  Sun  1,178,790
May.3  Mon  1,345,115
May.4  Tue  1,358,920
May.5  Wed  1,381,435
May.6  Thu  1,370,572
May.7  Fri  1,527,099
May.8  Sat  1,297,591
May.9  Sun  1,022,155
May.10  Mon  1,357,994
May.11  Tue  1,337,611
May.12  Wed  1,377,712
May.13  Thu  1,364,258
May.14  Fri  1,495,354
May.15  Sat  1,397,537
May.16  Sun  1,210,554
May.17  Mon  1,323,609
May.18  Tue  1,345,746
May.19  Wed  1,362,736
May.20  Thu  1,369,952
May.21  Fri  1,580,746
May.22  Sat  1,410,271
May.23  Sun  1,072,237
May.24  Mon  1,342,097
May.25  Tue  1,351,400
May.26  Wed  1,363,962
May.27  Thu  1,347,310
May.28  Fri  1,483,482
May.29  Sat  1,269,218
May.30  Sun  1,090,451
May.31  Mon  1,333,335
     
Monthly Total Ridership 41,473,930
Average Daily Transport Ridership in May 1,337,869
Note: Unit=trips